Batman Grapple Knockoff is live! #fortnite #fortnitetiktok #fortniteshorts #fortnitenews | Gamer Universe